BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh hoàn tất công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố

Cập nhật ngày: 11/11/2012 - 05:39

(BTNO)- Trong vòng 2 tháng (tháng 9-10.2012), các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đồng loạt tiến hành bầu cử trưởng ấp/khu phố, nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Người dân Khu phố 5 (P.3, Thị xã) đi bầu cử Trưởng khu phố

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, nhìn chung các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức công tác bầu cử đúng theo quy trình và thời gian quy định. Số lượng cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao (bình quân 98,91%). Hầu hết các xã, phường, thị trấn kết thúc bầu cử sớm hơn thời gian quy định. Hệ thống thông tin liên lạc được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Tính tại thời điểm bầu cử, số ấp/khu phố thực hiện bầu cử là 531 đơn vị. Số lượng người đắc cử là 530 người (nam: 510 người, nữ: 20 người), trong đó số tái đắc cử là 401 người, chiếm tỷ lệ 75,66%. Riêng khu phố 2 (phường 4, Thị xã) không bầu được Trưởng khu phố, do cả 2 ứng cử viên đều không đủ số phiếu như quy định.

Việc hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử được UBND cấp xã phối hợp với MTTQ cùng cấp chỉ đạo thực hiện tương đối tốt. Tỷ lệ tái cử cao, chiếm 75,66% số lượng người đắc cử. Điều đó cho thấy phần lớn số người đắc cử là những người đã có kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý xã hội ở khu dân cư nên được nhân dân tiếp tục tín nhiệm.

 

L.P