Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Tây Ninh: Hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021 

Cập nhật ngày: 04/12/2021 - 18:28

BTNO - Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa học 64, 65 cho 120 cán bộ thuộc đối tượng 3 của tỉnh.

Thượng tá Trần Quang Thọ, trung đoàn trưởng trung đoàn 174 trao giấy chứng nhận đại diện cho các tổ.

Qua học tập, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

Kết quả kiểm tra 100% học viên đạt khá, giỏi, trong đó có 82,45% giỏi. Kết thúc khóa học, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh trao giấy chứng nhận cho 100% học viên hoàn thành chương trình. Trung đoàn 174 tặng giấy khen cho 26 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Quang Huy