Thời Sự - Chính trị   Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống

Tây Ninh: Hơn 8 ngàn cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng 

Cập nhật ngày: 27/03/2021 - 14:26

BTNO - Sáng 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chương trình học diễn ra trong hai ngày.

Đông dảo cán bộ, đảng viên trong tỉnh  dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu truyền hình tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu chính của Trung ương (tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội) có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và hơn 959 ngàn đại biểu là đảng viên dự tại 7.439 điểm cầu truyền hình trong cả nước.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái)- Chủ trì Hội nghị ở điểm cầu truyền hình tỉnh.

Tại Tây Ninh, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị ở điểm cầu Tỉnh ủy. Ngoài ra, còn có 60 điểm cầu tại huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh  ủy và cấp xã với hơn 8 ngàn cán bộ, đảng viên trong tỉnh tham dự.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp.

Thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, cổ vũ toàn đảng, toàn dân và toàn quân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Các văn kiện đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ, rộng rãi. Các văn kiện thật sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý đảng lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, ông Võ Văn Thưởng đề nghị các cấy ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là những người đứng đầu thực hiện một số vấn đề trọng tâm, như cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng đúng đắn của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc v.v...

Ông Nguyễn Xuân Thắng báo cáo chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng”

Trong buổi sáng ngày 27.3, ông Nguyễn Xuân Thắng- Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trình trình bày chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng”.

Các nội dung tiếp theo được triển khai gồm: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.


Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Tân Châu. Ảnh Công Điều

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Thị xã Hòa Thành. Ảnh Võ Liêm

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Thị xã Trảng Bàng. Ảnh Hiểu Sinh

Đại Dương