BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh họp trực tuyến với Chính phủ: Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2013

Cập nhật ngày: 26/12/2012 - 05:59

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành Tây Ninh tham dự hội nghị trực tuyến

(BTN) - Ngày 25.12.2012, UBND tỉnh Tây Ninh tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013 do Thủ tương Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì. Tại đầu cầu Tây Ninh có Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3.1.2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10.5.2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Báo cáo cho biết, năm 2012, GDP cả năm ước tăng khoảng 5,2%- thấp hơn kế hoạch đề ra là 6-6,5% nhưng đây là mức tăng hợp lý trong điều kiện phải tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Lạm phát được kiềm chế, bảo đảm ổn định thị trường trong nước. Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt, kết hợp hài hoà với chính sách tài khoá, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, hiệu quả; thắt chặt đầu tư công, nợ công, nợ Chính phủ, nợ quốc gia trong giới hạn an toàn. Xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức khá cao, cơ bản cân bằng xuất nhập khẩu, góp phần cải thiện cán cân thương mại và cán cân tổng thể, tăng dự trữ ngoại tệ Nhà nước...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, yếu kém như: áp lực lạm phát và bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn; lãi suất, nợ xấu ngân hàng ở mức cao; hoạt động của một số ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro; sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tiếp cận vốn tín dụng, hàng tồn kho cao; thị trường bất động sản trầm lắng, chưa có khả năng phục hồi; thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh; thị trường vàng còn nhiều biến động.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2013, Chính phủ đã dự thảo Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán NSNN năm 2013. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được Quốc hội thông qua là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013 như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,5%; Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 8%; bội chi ngân sách Nhà nước không quá 4,8% GDP; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) thấp hơn năm 2012; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 16%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22 giường; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 84%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 75%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,7%.

Những giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu của Chính phủ nhằm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và NSNN năm 2013 bao gồm: tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phòng chống tham nhũng lãng phí, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng đời sống văn hoá; đảm bảo quốc phòng an ninh và ổn định chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường kiểm soát giá cả, thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hoá, xã hội và bảo vệ môi trưởng trên địa bàn... nhằm mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 theo Nghị quyết của Quốc hội.

Sơn Trần