BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Khai mạc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá VII

Cập nhật ngày: 14/07/2009 - 04:06

 Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Hùng Việt đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2009, khủng hoảng tài chính đã tác động đến kinh tế- xã hội tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh nên nền kinh tế nhìn chung ổn định và có mức tăng trưởng. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2009: Tổng sản phẩm xã hội trong tỉnh tăng 8% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất ngành nông- lâm- ngư nghiệp tăng 5,5% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp tăng 12,3% so với cùng kỳ; ngành thương mại- dịch vụ tăng 8,1% so với cùng kỳ: xuất khẩu tăng 6,7% so với cùng kỳ. Các hoạt động khoa giáo, văn hoá, xã hội đều có những chuyển biến tích cực, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lĩnh vực an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định…

Tuy nhiên, trong 6 tháng qua có một số chỉ tiêu tuy có tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ đạt thấp so với Nghị quyết; giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ đạt thấp so với kế hoạch, thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm, một số công trình xây dựng cơ bản chưa được triển khai theo kế hoạch… Về lĩnh vực văn hoá- xã hội, công tác kiên cố hoá trường lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch được duyệt thực hiện còn chậm; tình trạng học sinh bỏ học còn ở mức cao; thu gom xử lý chất thải y tế chưa đạt yêu cầu, ô nhiễm môi trường sông Vàm Cỏ Đông có nguy cơ gia tăng…

Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét quyết nghị về việc: điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2009; quy hoạch nhà ở và nhà ở xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo thời kỳ 2009-2020; ban hành mức thu và quản lý sử dụng tiền phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời các đại biểu cũng nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009; nghe Viện Kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2009 và nghe Uỷ ban MTTQVN tỉnh thông báo hoạt động 6 tháng đầu năm 2009.

Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2009, các đại biểu HĐND tỉnh chia tổ thảo luận chung quanh nội dung trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, phân tích những mặt thuận lợi, khó khăn, phân tích những nguyên nhân- nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời góp ý những giải pháp để trong 6 tháng cuối năm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra trong năm 2009.

Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh tiến hành trong 3 ngày- từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 năm 2009.

Sơn Trần