BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Cập nhật ngày: 09/10/2012 - 05:15

(BTNO)- Sáng 9.10.2012, tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh, HĐND tỉnh tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 5, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 -

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt

2016 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau: Về hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015; Quy định chế độ học bổng đối với học sinh trường chuyên Hoàng Lê Kha, trường Phổ thông dân tộc nội trú và các trường THPT trên địa bàn tỉnh; Quy định tiêu chí, chính sách đối với xã nghèo giai đoạn 2012-2015; Ban hành chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh và chính sách hỗ trợ áp dụng cho giai đoạn 2012-2015;

Về Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 9-10.10.2012.

Kim Chi