BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Kiểm tra công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 23/08/2012 - 05:42

(BTNO)- Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 1639/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2012.

Đợt kiểm tra bắt đầu từ ngày 21.8 kéo dài đến ngày 16.11.2012. Đoàn do ông Phan Văn Sử- Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số sở, ngành, UBND huyện/thị v.v…

Cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện để người dân thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục giấy tờ. Ảnh minh hoạ

Đoàn sẽ tập trung kiểm tra một số nội dung chủ yếu như: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tình hình tổ chức, hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; tình hình triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính ở lĩnh vực đất đai; việc tổ chức, hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thị xã; kết quả thực hiện tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần; kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012; tình hình xây dựng, ban hành, thực hiện các Quy chế của cơ quan, đơn vị.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, phát huy những ưu điểm, sáng kiến mới, bài học kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính và phát hiện những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân để có biện pháp chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời, giúp cho công tác cải cách hành chính của tỉnh đạt được kết quả cao trong thời gian tới.

Thực tế cho thấy, việc triển khai công tác cải cách hành chính ở các cấp, các ngành trong tỉnh đang đặt ra một số vấn đề cần phải xem xét, giải quyết, đó là thủ tục, quy trình giải quyết một số hồ sơ hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai còn phức tạp và chưa thống nhất; tính liên thông “một cửa” chưa thực sự thông suốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính của một vài cơ quan, đơn vị còn lỏng lẻo; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu đồng bộ… làm cho người dân gặp phiền hà, rắc rối khi cần giải quyết các hồ sơ hành chính.

Loan Phương