BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Kinh tế phát triển ổn định qua 2,5 năm thực hiện kế hoạch

Cập nhật ngày: 22/07/2013 - 05:53
HTML clipboard

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, nhất là khu vực dân doanh. Ảnh minh hoạ

(BTNO)- Báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, sau 2,5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011- 2015), nền kinh tế của tỉnh phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các khu vực kinh tế đều đạt mức tăng trưởng khá.

Tổng sản phẩm (GDP) tăng bình quân hằng năm là 11,92% (Nghị quyết tăng 14%). GDP bình quân đầu người từ 1.434 USD vào năm 2010 đã tăng lên 2.053 USD năm 2012, bằng 69,1% so với mục tiêu đến năm 2015. Giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản tăng bình quân hằng năm là 5,31%. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục được duy trì; việc giải quyết tình trạng bao lấn chiếm đất lâm nghiệp sai mục đích đã đem lại kết quả thiết thực. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 18,96%/năm, phát triển đều cả 3 khu vực, trong đó phát triển mạnh nhất là khu vực dân doanh (tăng 31,28%). Giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ tăng bình quân hằng năm là 12,32%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.476,87 triệu USD, tăng bình quân hằng năm 25,97%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (NQ là 20%/năm). Kim ngạch nhập khẩu 2.190,42 triệu USD, tăng bình quân 20,7%/năm.

 Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện được 11.416,238 tỷ đồng, đạt 56,26% dự toán 5 năm (2011- 2015). Tốc độ tăng bình quân hằng năm đạt 20,35%. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 11.955,202 tỷ đồng. Bình quân tăng chi hằng năm 20,43%.

Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt thấp hơn so với mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Quy mô nền kinh tế còn nhỏ lẻ, sức cạnh tranh chưa cao. Công tác huy động vốn đầu tư phát triển chưa cao. Thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định. Cơ cấu ngành công nghiệp vẫn còn mặt hạn chế, ngành dịch vụ chưa phát triển...

D.H