BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Cập nhật ngày: 05/01/2016 - 06:00

Dự lễ kỷ niệm có các đại biểu: Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh; Trần Lưu Quang - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Tân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Điệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí là ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh qua các nhiệm kỳ.

Ông Trịnh Ngọc Phương– quyền Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phục vụ Quốc hội Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Cuộc Tổng tuyển cử đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên độc lập dân tộc, nhân dân được quyền làm chủ vận mệnh quốc gia, đồng thời khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lịch sử phát triển của Quốc hội gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam; là nơi thống nhất ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Quyền lực to lớn của Quốc hội được nhân dân ủy thác để quản lý đất nước và bảo vệ lợi ích của nhân dân; đồng thời nhân dân thông qua Quốc hội để thực hiện quyền lực của mình.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 13 khóa hoạt động, thông qua 5 bản Hiến pháp với nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước. Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, ĐBQH đã có những đóng góp xứng đáng, trọn vẹn niềm tin với cử tri.

Cùng với sự lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm người đại biểu của nhân dân. Đã tích cực tham gia vào các chương trình nghị sự của Quốc hội, đề cao trách nhiệm của mình trong hoạt động lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao; giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã tiếp thu và truyền đạt đầy đủ tâm tư nguyện vọng những vấn đề liên quan đến đời sống chính trị, xã hội của cử tri Tây Ninh để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ. Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh các khóa đã làm tròn trách nhiệm với cử tri, góp phần tham gia xây dựng pháp luật, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang ghi nhận những đóng góp to lớn của Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh và tin tưởng rằng, các đại biểu của tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò của người đại biểu với nhân dân.

Dịp này, Văn phòng Quốc hội đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phục vụ Quốc hội Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh các nhiệm kỳ và cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

Tố Tuấn