Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tây Ninh: Phấn đấu đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, 4 

Cập nhật ngày: 01/10/2020 - 15:16

BTNO - Ngày 30.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng–Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh (Ban Chỉ đạo) chủ trì hội nghị với các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sơ kết công tác xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, những việc đã thực hiện 9 tháng đầu năm có nhiều kết quả nổi bật. Điển hình, khai trương Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế xã hội tập trung của tỉnh và đi vào hoạt động, đây là bước đột phá của tỉnh nhà trong việc hỗ trợ, tiếp nhận, xử lý và phản hồi ý kiến của người dân, qua đó cung cấp một số dịch vụ đô thị thông minh cho người dân như dịch vụ phản ánh hiện trường, giám sát an toàn an ninh thông tin, giám sát thông tin trên môi trường mạng.

Ngoài ra, Tây Ninh đã ban hành Đề án Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phấn đấu đưa Tây Ninh vào nhóm 15 tỉnh nhóm đầu về sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông.

Từ đầu năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công mức độ 3,4; liên thông thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Hiện nay, một số sở, ngành trọng điểm của tỉnh như Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải,…đã thực hiện chuyển đổi số, một số dữ liệu đã được tích hợp về trung tâm giám sát điều hành tập trung của tỉnh.

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo về phương hướng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 3 tháng cuối năm 2020, trong đó chú trọng công tác chuyển đổi số của các ngành và tập trung hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2020 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao nổ lực của các ngành, kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm xây dựng và phát triển chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, kết quả cho thấy việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành rà soát, khẩn trương đưa 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục đạt yêu cầu chuyển đổi; Đồng thời nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính qua môi trường mạng.

Mạnh Nhân