BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh quyết tâm xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hiệu quả

Cập nhật ngày: 14/08/2013 - 08:39

Để đạt được mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hiệu quả thì việc xác định vị trí việc làm là điều cần thiết.

(BTNO)- Cải cách công vụ, công chức là nội dung quan trọng, có vai trò quyết định sự thành công của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Để triển khai thực hiện Chương trình này, ngày 18.10.2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” với mục tiêu xây dựng một nền công vụ Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

Thực hiện Quyết định 1557 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30.1.2013 UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 178/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” của tỉnh.

Mới đây, Sở Nội vụ tổ chức triển khai Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BNV và phổ biến dự thảo Kế hoạch Xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh để các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã có ý kiến trước khi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh.

Ảnh minh hoạ

Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vị trí việc làm được phân loại: vị trí việc làm do một người đảm nhận, vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận; vị trí việc làm kiêm nhiệm. Ngạch công chức như chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, nhân viên.

Xác định vị trí việc làm là cơ sở để đổi mới công tác tuyển dụng, nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, đánh giá và thực hiện cải cách chế độ tiền lương, xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, “bốc thuốc” trong tuyển dụng công chức; xóa tình trạng “thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu” trong đội ngũ công chức và sẽ loại bỏ một bộ phận công chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”.

Theo ông Phan Văn Sử- Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đề án, việc xác định vị trí việc làm là một vấn đề mới, lần đầu tiên được thực hiện trong phạm vi cả nước nói chung và Tây Ninh nói riêng.

Và mặc dù Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn Đề án mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV, nhưng khi xây dựng Đề án, các cơ quan, đơn vị không tránh khỏi một số khó khăn, gặp nhiều trở ngại do thực trạng bố trí, sử dụng công chức, viên chức dựa trên thâm niên, kinh nghiệm công tác, công chức, viên chức làm trái ngành, trái nghề so với chuyên môn đào tạo là khá nhiều.

“Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, minh bạch, hiệu quả thì việc xác định vị trí việc làm là phải quyết tâm thực hiện"- ông Sử cho biết.

Căn cứ Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã khẩn trương đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch tổ chức thực hiện; trong quá trình xây dựng Đề án sẽ phối hợp với các đơn vị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phấn đấu đến tháng 6.2014, cơ bản hoàn thành việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

NKH