Tây Ninh: Sơ kết công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Cập nhật ngày: 17/07/2016 - 10:42

Cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc thực hiện QCDC với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính…

Tặng nhà ĐĐK cho người nghèo- Ảnh minh hoạ

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các ngành vận động nhân dân ở khu dân cư đoàn kết tương trợ, trợ vốn không tính lãi số tiền gần 5,5 tỷ đồng cho hơn 1.800 hộ nghèo trong tỉnh để kinh doanh, sản xuất.

Tiếp tục duy trì mô hình các tổ, đội vần công và góp vốn xoay vòng tạo việc làm, hỗ trợ giống, vật nuôi, cây trồng cho các hộ gia đình, tạo điều kiện để người nghèo đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, Qua đó, đã sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, tham gia nạo vét, khơi thông kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất, với tổng trị giá gần 2,8 tỷ đồng và 750 ngày công lao động... góp phần thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Toàn tỉnh đã vận động được trên 10,8 tỷ đồng đóng góp vào quỹ Vì người nghèo. Từ nguồn quỹ này, tỉnh đã xây và bàn giao 113 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng trị giá trên 6,62 tỷ đồng. Phối hợp với BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” khảo sát việc đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2016, qua đó, đã công nhận 528/542 ấp, khu phố văn hóa (trong đó công nhận mới 2/542 ấp, khu phố); đăng ký gia đình văn hóa và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh đạt tỷ lệ từ 99-100%.

Về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, đã tổ chức giám sát được 216 cuộc về thực hiện QCQC cơ sở, công tác cải cách hành chính, việc bình xét, lập danh sách hộ nghèo xét xây tặng nhà Đại đoàn kết, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân…

Ngoài ra, việc thực hiện QCDC trong hoạt động cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tại nơi làm việc cũng được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt…

T.T