BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh sử dụng có hiệu quả vốn trái phiếu Chính phủ

Cập nhật ngày: 24/09/2010 - 09:57

(BTNO) - Đó là đánh giá của Đoàn Đại biểu Quốc hội Tây Ninh tại đợt giám sát về tình hình thực hiện phân bổ, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 vừa qua.

Cụm máy bơm tại Trạm bơm Bến Đình (huyện Bến Cầu)

Đoàn đã giám sát trực tiếp tại các công trình như: Trạm bơm Bến Đình thuộc huyện Bến Cầu; tuyến đường liên xã Thanh Điền - An Bình và thị trấn Châu Thành thuộc huyện Châu Thành; Trường THPT Lý Thường Kiệt và Trường THPT Nguyễn Trung Trực thuộc huyện Hoà Thành; BVĐK Tân Châu và BVĐK Bến Cầu. Đoàn cũng đã trực tiếp làm việc với các sở: Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh về tình hình thực hiện phân bổ, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2003-2010.

Trong giai đoạn 2003-2010, tỉnh đã phân bổ được 500,702 tỷ đồng theo các danh mục: Giao thông 9 công trình, tổng mức đầu tư 758,05 tỷ đồng, bố trí vốn 184,869 tỷ đồng, giải ngân 95,086 tỷ đồng, đạt 51,43% kế hoạch; Thuỷ lợi 2 công trình, tổng mức đầu tư 91,69 tỷ đồng, bố trí vốn 90,031 tỷ đồng, giải ngân 70,283 tỷ đồng, đạt 78,07% kế hoạch. Y tế 6 công trình, tổng mức đầu tư 227,49 tỷ đồng, bố trí vốn 92 tỷ đồng, giải ngân 89,7 tỷ đồng, đạt 97,5% kế hoạch. Giáo dục: kiến cố hoá trường, lớp học (1.444 phòng) và 59 nhà công vụ cho giáo viên, tổng mức đầu tư 598,52 tỷ đồng, giải ngân 130,425 tỷ đồng, đạt 97,48% kế hoạch.

Quá trình thực hiện các dự án, UBND tỉnh đã giao vốn cho từng công trình trọng điểm trong danh mục thuộc thông báo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư theo đúng mục đích nguồn vốn, đáp ứng tiến độ triển khai thi công. Thực hiện chế độ cấp phát, thanh toán theo đúng quy định của Nhà nước.

Hiện nay, đã hoàn thành 8 dự án giao thông với hơn 60km đường, 3 dự án bệnh viện tuyến huyện 350 giường bệnh, 2 dự án thuỷ lợi diện tích tưới 1.685 ha, 85 dự án kiên cố hoá phòng học (942 phòng học) và 9 dự án nhà công vụ cho giáo viên (59 phòng ở).

Võ Cường