BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Sử dụng đất lúa, đất rừng đúng mục đích, kế hoạch

Cập nhật ngày: 20/10/2014 - 03:31

Theo UBND tỉnh, kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, Tây Ninh có khả năng chuyển mục đích sử dụng 10.034 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (trong đó có 1.572 ha đất trồng lúa).

Thu hoạch lúa ở huyện Châu Thành- Ảnh minh hoạ

Năm 2012 Thủ tướng Chính phủ cho phép Tây Ninh chuyển mục đích sử dụng 208,3 ha đất trồng lúa để thực hiện 3 dự án quan trọng của tỉnh.

Theo Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 9.1.2013 của Chính phủ, diện tích đất trồng lúa được xét duyệt cho Tây Ninh còn lại trong năm 2014 là 816,09 ha, đất rừng đặc dụng là 23 ha. Tây Ninh đã có kế hoạch sử dụng 386,87 ha đất lúa phục vụ 5 công trình, dự án, đó là: Khu Công nghiệp Đại An – Sài Gòn (huyện Bến Cầu) sử dụng diện tích 200 ha đất lúa; đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ (huyện Trảng Bàng) 89 ha; khu trung tâm hành chính mới (thành phố Tây Ninh) 12,87 ha; khu dân cư An Thạnh (Bến Cầu) 70 ha và dự án đường giao thông (huyện Trảng Bàng) 15 ha.

Đến thời điểm hiện tại, Tây Ninh không có tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Hoàng Thi