Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tây Ninh: Tập huấn xử lý hồ sơ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 02/06/2020 - 22:49

BTNO - Sở Thông tin-Truyền thông và Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa phối hợp tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Lớp tập huấn dành cho đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin UBND cấp huyện; cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Giao diện Cổng thông tin quốc gia để thực hiện các thủ tục hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được hướng dẫn cách mở tài khoản, thao tác trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia để tiếp nhận, xử lý hồ sơ có liên quan thuộc thẩm quyền của địa phương.

Qua việc thử thực hiện các thao tác, các đại biểu cùng trao đổi, giải đáp các thắc mắc để có thể giải quyết hồ sơ cho các đối tượng một cách nhanh chóng nhất.

Được biết, thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đối với các thủ tục liên quan đến thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Theo Quyết định này, có 5 thủ tục hành chính được thực hiện. Cụ thể, Bộ phận một cửa cấp huyện thực hiện 2 thủ tục gồm thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid-19 và thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid-19 (cùng thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương).

Bộ phận một cửa cấp xã thực hiện 3 thủ tục gồm: thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19; thủ tục Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và thủ tục Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19 (cùng ở lĩnh vực việc làm).

TC