BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Tinh giản biên chế 95 trường hợp 

Cập nhật ngày: 16/04/2017 - 09:20

BTNO - Năm 2016, Tây Ninh đã thực hiện cho 95 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ và hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Tây Ninh đã hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp của tỉnh trình Bộ Nội vụ.

Công chức xã Thạnh Tân (TP.Tây Ninh) trong giờ làm việc- Ảnh minh hoạ

Sau khi được Bộ Nội vụ phê duyệt, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng hoàn chỉnh đề án trình UBND tỉnh phê duyệt. Tính đến cuối năm 2016, có 23/29 cơ quan hành chính thuộc tỉnh đã hoàn chỉnh xong Đề án vị trí việc làm, được UBND tỉnh phê duyệt (14 cơ quan cấp tỉnh và 9 huyện, thành phố).

Cùng với việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, Sở Nội vụ cũng tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Để triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và Đề án tinh giản biên chế Tây Ninh giai đoạn 2015 - 2021.

Kết quả, trong năm 2016, Bộ Nội vụ đã thẩm tra phê duyệt đối tượng danh sách; qua đó tỉnh đã thực hiện cho 95 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ và hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (trong đó khối Hành chính có 47 trường hợp; khối Đảng, đoàn thể có 14; khối sự nghiệp là 31; các tổ chức Hội có 2 và khối Doanh nghiệp nhà nước 1 trường hợp).

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, công tác quản lý biên chế được thực hiện theo quy định của pháp luật, trên tinh thần giữ ổn định biên chế và từng bước thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị được tiến hành nhằm rà soát, đảm bảo cơ cấu ngạch, chức danh phù hợp; các vị trí đều có nhân lực đảm nhiệm và sau khi được phê duyệt đã bố trí sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức tại các vị trí việc làm phù hợp với trình độ được đào tạo.

D.P