Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Tổ chức khám sức khoẻ công dân nhập ngũ năm 2023 cấp huyện

Cập nhật ngày: 06/11/2022 - 10:59

BTNO - Thực hiện kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh về việc kiểm tra công tác xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ, sơ tuyển sức khoẻ, khám sức khoẻ cho công dân nhập ngũ năm 2023.

Đến nay 94/94 xã, phường, thị trấn đã tổ chức sơ tuyển sức khoẻ cho công dân nhập ngũ năm 2023. Qua khám sơ tuyển sức khoẻ cấp xã đủ điều kiện khám sức khoẻ tuyến huyện là 12.829 công dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ thanh niên trong diện đến khám sơ tuyển đạt tỷ lệ cao, số thanh niên lên trạm khám sơ tuyển đều chấp hành nghiêm các quy định tại điểm khám.

Hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Trung tâm Y tế cùng cấp tổ chức khám sức khoẻ cho công dân nhập ngũ năm 2023 theo đúng kế hoạch. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành lập Hội đồng khám sức khoẻ theo đúng hướng dẫn; kiểm tra theo dõi công tác khám sức khoẻ cho công dân nhập ngũ năm 2023 đúng theo chỉ tiêu.

Huy Thường