BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Tổ chức ký kết giao ước thi đua cụm miền Đông Nam bộ

Cập nhật ngày: 25/04/2013 - 09:47
HTML clipboard

(BTNO)- Mới đây, hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2013 của cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh miền Đông Nam bộ đã chính thức diễn ra tại Tây Ninh. Năm nay, LĐLĐ Tây Ninh được chọn làm cụm trưởng thi đua của các tỉnh trong khu vực, gồm LĐLĐ Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai và Bình Phước.

Đại diện LĐLĐ các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2013

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý và thống nhất thông qua nội dung Quy chế hoạt động của cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh miền Đông Nam bộ, bảng điểm thi đua và bản ký kết giao ước thi đua năm 2013. Nội dung thi đua giữa LĐLĐ các tỉnh trong cụm miền Đông Nam bộ tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu và chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tổng Liên đoàn; kiện toàn bộ máy Công đoàn, đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Hằng năm, việc tổ chức ký kết giao ước thi đua nhằm tạo động lực để LĐLĐ các tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ hoạt động ngày càng hiệu quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

KN