BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2013

Cập nhật ngày: 12/10/2013 - 05:50
(BTNO)- Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2013. Ông Phạm Quang Đức – chuyên viên Vụ Công chức, viên chức-Bộ Nội vụ tham gia giám sát kỳ thi.

Ảnh minh hoạ

Tham dự kỳ thi năm nay có 73 thí sinh dự thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự và từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên với 4 môn thi, gồm: kiến thức chung; chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ và môn tin học.

Khối Nhà nước có 37 thí sinh dự thi (từ ngạch nhân viên lên cán sự: 01 thí sinh; từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên: 36 thí sinh). Trong khi đó, chỉ tiêu nâng ngạch là 35 trường hợp (nâng ngạch cán sự: 01 chỉ tiêu; nâng ngạch chuyên viên: 34 chỉ tiêu). Do đó, các thí sinh thi vào khối Nhà nước có sự cạnh tranh nhưng không đáng kể.

Khối Đảng, Đoàn thể có 36 thí sinh dự thi (từ ngạch nhân viên lên cán sự: 01 thí sinh; từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên: 35 thí sinh). Chỉ tiêu nâng ngạch là 40 trường hợp (nâng ngạch cán sự: 01 chỉ tiêu; nâng ngạch chuyên viên: 39 chỉ tiêu). Vì thế, các thí sinh thi vào khối Đảng, Đoàn thể chỉ cần đạt mỗi môn thi từ 50 điểm trở lên là đạt.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Nội vụ, kỳ thi năm nay diễn ra nghiêm túc, công khai; không phát hiện thí sinh nào vi phạm quy chế thi; tất cả các khâu như in đề, coi thi, giám sát… đều thực hiện nghiêm.

B.N