BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2014

Cập nhật ngày: 04/03/2015 - 06:55

Dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Tấn Tài- Phó Tư lệnh Quân khu 7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, huyện, thành phố cùng lực lượng quân sự địa phương trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Thiếu tướng Phan Tấn Tài- Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2014, công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với quốc phòng, an ninh và đối ngoại gắn quốc phòng an ninh với kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện vai trò nòng cốt, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập chủ quyền biên giới quốc gia.

Tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và thống nhất của Quân khu về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; đồng thời chỉ đạo cho quân sự, công an, biên phòng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động đối phó và xử lý kịp thời mọi tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong công tác huấn luyện xây dựng chính quy, lực lượng quân sự tỉnh cũng được tiếp nhận và huấn luyện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm. Hội đồng Giáo dục quốc phòng-an ninh (GDQP&AN) từ tỉnh đến cơ sở luôn được kiện toàn và hoạt động có nề nếp, phát huy được tránh nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới. Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng theo phân cấp được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng theo kế hoạch đã xác định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Việc thực hiện chỉ đạo tổ chức kiểm tra bắn đạn thật các bài bắn theo kế hoạch năm cho lực lượng thuờng trực, lực lượng dân quân tự vệ cũng như các khẩu đội cối đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và khu vực tập bắn. Đối với lực lượng quân nhân dự bị cũng được động viên, huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên đạt trên 96% và tập trung huấn luyện đạt trên 99%.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Tấn Tài đánh giá cao kết quả trong công tác quốc phòng địa phương mà tỉnh đạt được trong năm qua. Để làm tốt hơn nữa công tác quốc phòng địa phương năm 2015, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nghị định, chỉ thị của chính phủ đế ra; thường xuyên củng cố Hội đồng, các ban liên quan đến an ninh – quốc phòng và phải có sự phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng, tạo sự phát triển vững chắc trong công tác Quốc phòng tại các sở ngành, đơn vị và các địa phương; tiếp tục tăng cường công tác ngoại giao, đối ngoại quốc phòng với nước bạn…

Với những kết quả đạt được trong năm 2014, tại hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã trao bằng khen cho 15 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương.

Hoa Lư