BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh: Triển khai các văn bản của Chính phủ về cai nghiện ma tuý và xâm hại tình dục trẻ em

Cập nhật ngày: 05/11/2010 - 12:35

Ông Nguyễn Văn Quá – PGĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh triển khai các văn bản

(BTNO)-Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và cai nghiện ma tuý, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em ở địa phương, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh đã tổ chức triển khai các văn bản của Chính phủ về cai nghiện ma tuý và xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 530 đại biểu là cán bộ làm công tác thương binh – xã hội, Hội LHPN, Đoàn thanh niên, lực lượng công an ở các huyện, thị, xã, phường trong toàn tỉnh.  

Tại buổi triển khai, các đại biểu đã được nghe tóm tắt nội dung Nghị định 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý, về quản lý sau cai; Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9.9.2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng và Thông tư số 86 ngày 6.10.2008 của liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về Hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12.2.2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, thực trạng và giải pháp để bảo vệ trẻ em và hướng dẫn thực hiện các chế độ đối với những trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm theo Thông tư số 86.

QUẾ HƯƠNG