Tây Ninh: Triển khai “Luật viên chức”

Cập nhật ngày: 31/07/2012 - 05:33

(BTNO)- Ngày 30.7, Sở Nội vụ Tây Ninh phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức (Bộ Nội vụ) tổ chức lớp bồi dưỡng, triển khai Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn mới được ban hành.

Toàn cảnh lớp học.

Lớp học có sự tham dự của 120 học viên là những cán bộ, công viên chức đang công tác tại các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Trong 2 ngày 30 và 31.7.2012, các học viên sẽ được những giảng viên của Bộ Nội vụ triển khai 4 vấn đề, gồm: Những vấn đề cơ bản của Luật Viên chức; Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

HUY LIỆU