BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh triển khai mô hình một cửa hiện đại ở 4 huyện, thị

Cập nhật ngày: 07/03/2012 - 11:06

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, Tây Ninh đang triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại đối với UBND Thị xã và UBND 03 huyện Hoà Thành, Gò Dầu và Trảng Bàng.

Đến nay, trên toàn tỉnh có 123 cơ quan hành chính thực hiện cơ chế một cửa. Trong đó có 19 sở, ngành; 9 huyện, thị và 95 xã (phường, thị trấn). Trong khi đó, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông được áp dụng trong một số công việc giữa các cơ quan hành chính cùng cấp như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế cho các doanh nghiệp và cấp giấy phép quảng cáo. Cơ chế này cũng được áp dụng ở một số lĩnh vực công việc giữa các cấp chính quyền như các cơ quan hành chính cấp huyện, xã thực hiện Quy chế phối hợp trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Cơ chế một cửa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân rất nhiều trong việc làm thủ tục giấy tờ

Hầu hết các cơ quan thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đều đạt yêu cầu trên 80% về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định như bảng niêm yết, máy vi tính, máy fax, máy in, điện thoại cố định, tủ hồ sơ, ghế ngồi, bàn làm việc…

Cũng theo UBND tỉnh, sau một năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX “về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015”, các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 442.474 hồ sơ, giải quyết được 438.751 hồ sơ, tồn đọng 3.724 hồ sơ, chủ yếu là do đang trong thời gian giải quyết, đối chiếu hoặc bị sai sót, thiếu thủ tục cần điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp…

Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng nhìn nhận, một vài cơ quan hành chính giải quyết hồ sơ liên thông trong lĩnh vực đất đai chưa đúng quy định về thời gian; chưa xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc giải quyết hồ sơ trong các lĩnh vực: thẩm định dự án, đầu tư nước ngoài, xây dựng cơ bản và tổng hợp kinh tế xã hội; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, còn thiếu do nguồn kinh phí có hạn, trang thiết bị ở các cấp, nhất là cấp xã còn thiếu và chưa kết nối mạng internet…

P.L