BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh xếp hạng 40/60 về mức độ cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Cập nhật ngày: 23/01/2010 - 08:54

Mới đây, Bộ Thông tin Truyền thông vừa công bố kết quả khảo sát đánh giá website/portal của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2009. Theo Bộ TT&TT, ngoài 2 tỉnh Đắk Nông, Hoà Bình chưa thiết lập trang tin điện tử, Ninh Bình đang nâng cấp Website, toàn bộ 60 tỉnh, thành trong cả nước đều tham gia cuộc khảo sát năm nay. Về xếp hạng tổng thể trang thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các địa phương, Tây Ninh đứng vị trí thứ 40/60, tuột 8 bậc so với năm 2008.

Năm 2009, việc đánh giá tập trung hai phần nội dung chính là cung cấp thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Website/Portal. Các tiêu chí đánh giá việc cung cấp thông tin được cập nhật, bổ sung theo quy định của Luật Công nghệ thông tin và Thông tư 26/2009/TT-BTTTT ngày 31.7.2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Cách đánh giá nội dung này được thực hiện qua các tiêu chí được gán điểm theo mức độ quan trọng.

Các tiêu chí đánh giá việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được bổ sung một tiêu chí để giúp đánh giá hiệu quả của dịch vụ công được cung cấp. Bên cạnh đó, việc thống kê, tính điểm các dịch vụ công trực tuyến đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ được thực hiện trên cả Website/Portal của Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức sự nghiệp trực thuộc; đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện trên cả Website/Portal của UBND tỉnh, thành phố và các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xếp hạng trang thông tin điện tử của các địa phương theo số lần truy cập chia cho số dân, trang www.tayninh.gov.vn của Tây Ninh ở vị trí 15/60, tăng 21 bậc so với năm 2008.

4 mức độ của các dịch vụ hành chính công trực tuyến hiện đang được áp dụng đối với Chính phủ điện tử tại Việt Nam:

Mức 1: có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục, các giấy tờ cần thiết.

Mức 2: cho phép tải về các mẫu đơn, hồ sơ để in ra giấy. 

Mức 3: cho phép điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ.

Mức 4: việc thanh toán chi phí được thực hiện trực tuyến.

Điểm tính cho mỗi dịch vụ công trực tuyến theo từng mức là 1 điểm cho dịch vụ ở mức một, 2 điểm cho cho dịch vụ ở mức hai, 4 điểm cho cho dịch vụ ở mức ba và 8 điểm cho cho dịch vụ ở mức bốn. Tổng điểm của các dịch vụ công trực tuyến của đơn vị được dùng để phân hạng các website/portal về mức độ triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh 2 nội dung chính, việc đánh giá mức độ truy cập được tính theo số truy cập trên toàn thế giới do Alexa cung cấp, chia cho dân số nếu là trang thông tin điện tử của các địa phương. Dựa trên mức độ truy cập, các trang thông tin điện tử sẽ được phân thành các nhóm có mức độ truy cập bằng nhau.

Các trang thông tin điện tử được xếp hạng theo từng nội dung, tổng điểm tất cả các nội dung của website/portal sẽ được sử dụng để xếp hạng chung. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, kết quả đánh giá sẽ được công bố theo ba phần riêng biệt là mức độ cung cấp thông tin, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mức độ truy cập và xếp hạng các website/portal theo mức độ cung cấp thông tin.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kết quả đánh giá sẽ được xếp hạng tổng hợp dựa trên tổng điểm đánh giá mức độ cung cấp thông tin, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mức độ truy cập.

Ngoài vị trí 40/60 trong xếp hạng tổng thể trang thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các địa phương; về xếp hạng mức độ cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của các địa phương, trang thông tin điện tử www.tayninh.gov.vn được 53 điểm, đứng ở vị trí 27/60, tuột 20 bậc so với năm 2008.

Xếp hạng trang thông tin điện tử của các địa phương theo mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, năm 2008, Tây Ninh đạt 16 điểm, xếp thứ 39. Năm 2009, Bộ Thông tin Truyền thông không xếp hạng cho Tây Ninh. Cũng có thể là do không có số liệu, nên Bộ cũng không đánh giá số lượng dịch vụ công trực tuyến theo 4 mức độ của Tây Ninh.

Tuy nhiên, khi xếp hạng trang thông tin điện tử của các địa phương theo số lần truy cập chia cho số dân, Bộ Thông tin – Truyền thông đánh giá trang thông tin điện tử www.tayninh.gov.vn của Tây Ninh ở vị trí 15/60, tăng 21 bậc so với năm 2008.

Đặng Hoàng Thái