Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Thảo luận tổ các nội dung trình kỳ họp 

Cập nhật ngày: 08/12/2021 - 19:58

BTNO - Sáng 8.12, các đại biểu và đại diện cử tri dự kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 thảo luận tổ về các nội dung trình kỳ họp.

Thảo luận tổ tại tổ thảo luận số 1.

Tại phiên thảo luận, có 34 đại biểu phát biểu 83 ý kiến về các nhóm vấn đề: các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022; trong công tác phòng, chống dịch cần quyết liệt hơn; tình trạng quá tải ngành y tế và góp ý các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung hoàn thiện các dự thảo nghị quyết.

Tại tổ thảo luận số 1 do đại biểu Nguyễn Hồng Thanh - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Tây Ninh chủ trì; tham dự có đại biểu Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy. Tổ thảo luận số 1 có 13 đại biểu và cử tri phát biểu thảo luận 21 ý kiến, trong đó 11 ý kiến được giải trình tại hội trường.

Thảo luận về báo cáo phát triển KT-XH năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, đại biểu cho rằng cần cụ thể hoá bằng số liệu đối với hai chỉ tiêu số lao động thất nghiệp và bảo hiểm y tế; quan tâm định hướng phát triển nông nghiệp ở các địa phương biên giới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án kênh tưới tiêu phục vụ nông nghiệp.

Đại biểu đề nghị cần quan tâm chính sách thu hút, đào tạo để bảo đảm nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng và chất lượng; việc thực hiện điều trị F0 tại nhà, tổ y tế lưu động chưa phát huy được hiệu quả do quy trình điều trị F0 tại nhà còn nhiều văn bản, thủ tục; chưa có chế độ hỗ trợ cho đội ngũ y tế huy động tham gia chống dịch; y tế cơ sở quá tải. Đại biểu cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng xuống cấp công trình Trường THPT Nguyễn Huệ (xây dựng từ 2009) để bảo đảm an toàn.

Tổ thảo luận số 2 do đại biểu Lê Minh Thế- Bí thư Thành uỷ Tây Ninh, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tân Biên chủ trì; tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong.

Có 11 đại biểu thảo luận với 40 ý kiến về các báo cáo và 27 nghị quyết trình tại kỳ họp. Đại biểu có ý kiến cần nêu rõ căn cứ của việc đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5%; xem xét lại chỉ tiêu tỷ lệ giảm nghèo và chỉ tiêu người dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh năm 2022.

Đại biểu phản ánh tình trạng hệ thống y tế cơ sở không đáp ứng yêu cầu của người dân, chất lượng khám chữa bệnh chưa đạt. Đối với dự án mua sắm trang thiết bị phim trường 300 chỗ ngồi của Đài Truyền hình trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn là chưa phù hợp do phim trường chưa đưa vào hoạt động. Về lĩnh vực y tế, đại biểu đề nghị ngành cung cấp số liệu viên chức, lao động của ngành chưa được trả lương trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

Tổ thảo luận số 3 do đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Dương Minh Châu chủ trì; cùng tham dự có đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến. Vấn đề phát triển KT-XH năm 2022, tác động của dịch bệnh được nhiều đại biểu quan tâm, nêu ý kiến.

Đại biểu đề nghị tăng cường chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế cơ sở, nhất là lực lượng không chuyên trách ở xã tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; tỉnh cần đánh giá và có giải pháp tốt hơn để giảm số ca nặng, tử vong do Covid-19.

Một số đại biểu đề xuất rà soát đánh giá tổng thể về biên chế, sắp xếp lại, thậm chí mời đơn vị độc lập đánh giá, sắp xếp tổ chức, biên chế hợp lý. Đại biểu cũng nêu ý kiến về vấn đề mức thu học phí, mức thu các dịch vụ ngoài học phí và góp ý về mặt câu từ của các nghị quyết.

Phát biểu tại buổi phản ánh thảo luận tổ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị UBND tỉnh báo cáo giải trình rõ hơn cơ sở tính toán chỉ tiêu GDP năm 2022 theo định hướng mục tiêu thực hiện Nghị quyết cả nhiệm kỳ và định hướng của Chính phủ; tính toán để có số liệu cụ thể về tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH.

Đối với tình hình phòng, chống dịch, sau phiên thảo luận và chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải trình thêm về công tác này, nhất là biện pháp kéo giảm ca nặng, tử vong do Covid-19, kiểm soát dịch trong cộng đồng. Đối với các nghị quyết về chế độ thu của ngành giáo dục, cần được giải trình rõ trước khi thông qua nghị quyết.

Phương Thuý