Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến

Thăm, tặng quà gia đình chính sách và công dân 100 tuổi 

Cập nhật ngày: 26/01/2021 - 21:26

BTNO - Ông Trần Văn Chiến- Phó chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng quà gia đình chính sách, công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Ông Trần Văn Chiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà công dân trên 100 tuổi xã Bàu Đồn; 05, 06 ông Trần Văn Chiến-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà gia đình chính sách.

Chiều 26.1, ông Trần Văn Chiến- Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND huyện Gò Dầu đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Đoàn thăm và tặng quà cho các ông Bùi Văn Dòn, Lê Văn Nay, Võ Văn Niệm, bà Đỗ Thị Xem, Lê Thị Dị là công dân trên 100 tuổi và ông Nông Hữu Nghị, bà Châu Thị Duyên là thương binh, cùng ngụ trên địa bàn xã Bàu Đồn; thăm ông Nguyễn Minh Tên, Phạm Vô Song và Phan Văn Thủy đều là thương binh, ngụ trên địa bàn xã Phước Đông.

Tại xã Thanh Phước, đoàn đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Đỡ, Trương Thị Mum và Nguyễn Thị Đảnh là người công cách mạng; thăm bà Đỗ Thị Hương là thương binh và ông Nguyễn Văn Sưa là công dân tròn 100 tuổi.

Trọng Cầu