BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:

Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá X 

Cập nhật ngày: 14/06/2024 - 09:18

BTNO - Sáng 13.6, bà Nguyễn Thị Yến Mai– Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá X. Dự họp có bà Nguyễn Đài Thy– Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá X.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với nội dung trình của dự thảo Nghị quyết về chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh năm 2024 - đợt 2.

Cụ thể, đối với dự án Trang trại chăn nuôi gà Thành Đạt tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua việc chuyển mục đích sử dụng 9,85 ha đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác (tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 31.7.2020). Dự án đã được UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, trong đó quy mô dự án tăng thêm 1,34 ha đất trồng lúa nước. Hiện dự án tiếp tục trình HĐND tỉnh chuyển mục đích sử dụng 1,34 ha đất trồng lúa nước còn lại sang đất nông nghiệp khác.

Tổng dự án vượt hơn 10 ha đất trồng lúa (theo điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013); tuy nhiên, xem xét dự án mở rộng phần diện tích 1,34 ha đất trồng lúa nước để tăng khoảng cách an toàn về môi trường từ trại nuôi gà đến các thửa đất trồng lúa xung quanh có hoạt động phun thuốc bảo vệ thực vật (không phải mở rộng quy mô chuồng trại), đồng thời phần diện tích tăng thêm này đã được xác định trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Châu Thành (là đất nông nghiệp khác).

Ông Nguyễn Trọng Tấn– Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự án nhà máy sấy, xay xát lúa của Công ty cổ phần sản xuất thương mại Lúa Vàng Việt tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, HĐND tỉnh đã thông qua việc chuyển mục đích sử dụng 1,4 ha đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (tại Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 12.12.2018). Hiện nay, dự án tiếp tục trình HĐND tỉnh chuyển mục đích sử dụng 0,34 ha đất trồng lúa (gồm 0,13 ha đất chuyên trồng lúa nước và 0,21 ha đất trồng lúa nước còn lại) sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; bảo đảm diện tích theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 (không vượt quá 10 ha đất trồng lúa).

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án sử dụng đất trồng lúa đã có nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua, bảo đảm các công trình, dự án triển khai đúng mục đích và có hiệu quả.

Đối với dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với nội dung trình, cụ thể: bổ sung danh mục dự án và mức vốn bố trí vào kế hoạch đầu tư công năm 2024 là 24,86 tỷ đồng cho 2 dự án, gồm dự án xây dựng kho dữ liệu dùng chung tập trung của tỉnh (nhu cầu sử dụng vốn năm 2024 là 9 tỷ đồng) và dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát công nghệ cao tại các cửa khẩu (nhu cầu sử dụng vốn năm 2024 là 15,86 tỷ đồng); đồng thời điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2024 đã giao dự án đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 do không giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 24,86 tỷ đồng.

Trúc Ly