Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh:

Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 01/12/2020 - 15:35

BTNO - Chiều 30.11, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh. Ông Mai Văn Hải-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan.

Ông Mai Văn Hải chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế- Ngân sách xem xét các tờ trình về: Xin ý kiến về danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021- 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương; Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016- 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021- 2025- nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8- 787B- 789; Về việc đề nghị HĐND tỉnh thống nhất cử đại diện là HĐND TP.Hồ Chí Minh làm cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án và triển khai các trình tự, thủ tục phê duyệt dự án theo quy định Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh- Mộc Bài và một số vấn đề quan trọng khác.

Thành viên Ban Kinh tế- Ngân sách trao đổi thêm với lãnh đạo các sở, ngành để làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Ban Kinh tế- Ngân sách và các Ban HĐND tỉnh trao đổi thêm với lãnh đạo các sở, ngành để làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng. Bà Kim Thị Hạnh- Phó Ban Văn hóa xã hội lưu ý, thực tế trong những năm qua, Tây Ninh có một số trường hợp đầu tư công với kinh phí khá lớn, nhưng hiệu quả sử dụng chưa cao. Điển hình như Trường Cao đẳng Sư phạm.  

Ông Võ Đức Trong có ý kiến về, trong dự thảo Tờ trình có những cụm từ không rõ nghĩa như: “Dự án lớn”, như thế nào là lớn? cần phải ghi rõ để sau này UBND tỉnh dễ điều hành. Tương tự, cụm từ “Trường hợp khác do UBND tỉnh quyết định” cũng cần làm rõ “Trường hợp khác” là những trường hợp nào?. Đồng thời, ông Trong cũng lưu ý việc đầu tư cần có trọng tâm trọng điểm, tránh bị lãng phí  v.v…

Ông Võ Đức Trong đóng góp ý kiến một số nội dung.

Đại diện lãnh đạo các sở ngành đã giải trình những nội dung các đại biểu đặt và thống nhất chỉnh, sửa lại một số nội dung cho phù hợp.

Theo kế hoạch, Ban Kinh tế- Ngân sách và Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiếp tục họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh.

Đại Dương