Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:

Thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X 

Cập nhật ngày: 04/12/2022 - 23:54

BTN - Sáng 1.12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các ban HĐND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra một số nội dung trình trong kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp, bà Huỳnh Vương Hiếu- Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn ngân sách nhà nước (NSNN); Nghị quyết giao vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm B thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị cho 6 trung tâm y tế huyện và 42 trạm y tế tuyến xã;

Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Hoà Thành - giai đoạn 1; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Đất Sét - Bến Củi; Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.782 - ĐT.784 (từ ngã ba tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình).

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự toán chưa phân bổ và nguồn phát sinh năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Báo cáo ước thực hiện NSNN năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ NSNN năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý; Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thẩm tra và thống nhất với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá X sắp tới.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục bổ sung số liệu, nghiên cứu thực hiện cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách để hoàn chỉnh trước khi trình tại kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh khoá X.

Minh Dương