Ban Pháp chế HĐND tỉnh:

Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp lần thứ 19 

Cập nhật ngày: 03/12/2020 - 19:49

BTNO - Ngày 2.12, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp lần thứ 19 HĐND tỉnh khóa 9. Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chù trì cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Nội vụ đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

Sau khi nghe các đơn vị trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo của 7 nghị quyết thuộc lĩnh vực Pháp chế và báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tập trung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, trong năm 2021, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh trình bày Báo cáo công tác của UBND tỉnh năm 2020.

Cuộc họp cũng đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Theo đó, trong năm 2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động thu thập tài liệu, nghiên cứu và tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan để phục vụ cho hoạt động thẩm tra của Ban.

Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế tham gia phối hợp khảo sát, thẩm tra một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 15, 17 và 19 HĐND tỉnh do Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì thực hiện.

Trong năm 2020, Ban Pháp chế đã hoàn thành tốt Chương trình kế hoạch công tác đã đề ra. Các thành viên Ban Pháp chế phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động tham gia các hoạt động của Ban Pháp chế, đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp góp phần giúp Ban Pháp chế nói riêng, HĐND tỉnh nói chung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chù trì cuộc họp.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Pháp chế năm 2020 còn một số hạn chế, như: do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid–19, nên một số nội dung chậm triển khai so với kế hoạch. Thành viên của Ban là lãnh đạo chủ chốt của một số cơ quan, đơn vị nên việc sắp xếp thời gian tham gia một số cuộc giám sát, khảo sát, họp thẩm tra của Ban chưa đầy đủ.

Kế hoạch năm 2021, Ban Pháp chế sẽ chủ động theo dõi, đôn đốc, rà soát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trước và sau kỳ họp giữa năm và cuối năm HĐND tỉnh.

Một trong những hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh: giám sát việc nuôi chim yến trên địa bàn thị xã Hòa Thành.

Đại Dương