Ban Pháp chế HĐND tỉnh:

Thẩm tra nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 04/07/2019 - 15:34

BTNO - Mới đây, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khoá IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua các nội dung: Báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của các cơ quan TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục THA Dân sự tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh đối với trách nhiệm người đã trả lời chất vấn là Giám đốc Công an tỉnh, Chánh án TAND tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các dự thảo báo cáo, ghi nhận những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, về nội dung công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tổ chức nghiên cứu, đánh giá sát, đúng tình hình và làm rõ các nguyên nhân làm phát sinh, gia tăng tội phạm và các vi phạm pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

 Đề nghị Viện KSND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát, nhất là nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp; kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội có biện pháp khắc phục những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh và gia tăng tội phạm.

TAND tỉnh đề ra giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết các loại án; nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, hạn chế thấp nhất án bị hủy, bị sửa do lỗi của thẩm phán. Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, nhằm hạn chế phát sinh các tranh chấp pháp lý và nảy sinh tội phạm.

Cục THA Dân sự tỉnh tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực áp dụng pháp luật của đội ngũ chấp hành viên, thẩm tra viên, công chức trong các cơ quan thi hành án. Đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra nghiệp vụ thi hành án đối với các Chi cục THA; kịp thời phát hiện, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các sai phạm trong tất cả các khâu tiếp nhận, thụ lý, giải quyết, lưu trữ hồ sơ, nghiệp vụ...

Tố Tuấn