BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tháng 2.2010: Có thêm 5 hộ tự nguyện chặt bỏ hơn 18 ha cây trồng sai mục đích

Cập nhật ngày: 16/03/2010 - 07:21

Thi hành Quyết định số 875/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích, đến cuối năm 2009 trên địa bàn các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu đã có gần 1.000 hộ dân vi phạm đăng ký cam kết phá bỏ cây trồng không đúng mục đích với tổng diện tích hơn 2.300 ha. Trong đó đã có 282 hộ tự nguyện thực hiện chặt bỏ hơn 504,9 ha cây trồng không đúng mục đích và tiến hành trồng lại rừng.

Bước sang năm 2010, Ban chỉ đạo 1070 chỉ đạo các địa phương tiếp tục kiên quyết tổ chức thi hành Quyết định 875. Trong tháng 2.2010 các địa phương đã mời tất cả các hộ vi phạm còn lại để lập biên bản yêu cầu cam kết phá bỏ cây trồng không đúng mục đích, đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ không đăng ký cam kết và ban hành quyết định xử lý đối với các hộ đã lập biên bản vi phạm hành chính nhưng chưa chấp hành. Đối với các hộ đã có quyết định xử lý nhưng cố tình tránh né, trì hoãn kéo dài thì sẽ tổ chức cưỡng chế.

Một hộ dân tự nguyện chặt bỏ cây trồng không đúng mục đích

Ông Tạ Văn Đáo- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Phó trưởng Ban thường trực BCĐ 1070 cho biết, trong tháng 2.2010 đã có thêm 5 hộ vi phạm tự nguyện chặt bỏ 18,3 ha cây trồng không đúng mục đích trên địa bàn huyện Tân Biên, trong đó có 11,8 ha cây cao su và 6,5 ha cây điều. Như vậy, cho đến nay toàn tỉnh đã có 287 hộ vi phạm tự nguyện chặt bỏ, di dời cây trồng không đúng mục đích với tổng diện tích được 523 ha, trong đó có 147 ha cao su, 70,3 ha cây điều và hơn 300 ha cây nông nghiệp khác. Cũng trong tháng 2, huyện Tân Biên đã lập 9 biên bản vi phạm hành chính, ban hành 126 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích. Như vậy đến nay toàn tỉnh đã lập 549 biên bản vi phạm hành chính và ban hành 220 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích. Trong đó nhiều nhất là ở huyện Tân Biên với 263 biên bản vi phạm và huyện Tân Châu với 262 biên bản vi phạm hành chính.

Trong tháng 3.2010, Ban chỉ đạo 1070 chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan phải nỗ lực tập trung tiếp tục thực hiện tốt nhất kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh để tạo thuận lợi cho công tác trồng rừng năm 2010.

Sơn TrẦn