Kinh tế   Kinh tế

Tháng 8.2020: Hơn 15 ngàn lượt phương tiện ra vào 2 Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và Xa Mát 

Cập nhật ngày: 28/08/2020 - 18:20

BTNO - Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQL khu kinh tế) cho biết, trong tháng 8.2020 hoạt động thu phí tại các Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và Xa Mát (từ ngày 15.7 -13.8.2020) diễn ra bình thường. Người và các phương tiện được thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa.

Phương tiện làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tổng số phương tiện ra vào cửa khẩu chịu phí là 12.812 lượt, với số tiền hơn 19,5 tỷ đồng. Trong đó, phương tiện quá cảnh đạt 7.422 lượt, số tiền hơn 17,6 tỷ đồng.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát, tổng số phương tiện ra vào cửa khẩu chịu phí là 2.979 lượt, số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, phương tiện quá cảnh là 886 lượt, số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

BQL khu kinh tế cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm, tình hình thay đổi lao động trong các doanh nghiệp có nhiều biến động. Tổng số lao động có mặt đầu kỳ hơn 125 ngàn người, trong kỳ tăng hơn 19 ngàn, số lao động giảm trong kỳ gần 18 ngàn. Tính đến cuối kỳ của 6 tháng đầu năm 2020, tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp đạt hơn 126 ngàn lao động.

Trong thời gian tới, BQL khu kinh tế tiếp tục theo dõi tình hình lao động trên địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế để kịp thời nắm bắt hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động góp phần ổn định sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi và thống kê tình hình các doanh nghiệp gặp khó khăn liên quan đến dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu phí tại các Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và Xa Mát, cũng tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tại các cửa khẩu để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Thế Nhân