BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thắng lợi của năm 2011 tạo đà cho việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh (*)

Cập nhật ngày: 07/12/2011 - 02:22

Trích phát biểu khai mạc tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt:

“... Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2011, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều yếu tố không thuận lợi, tác động từ kinh tế thế giới và những hạn chế từ kinh tế trong nước làm giá vật tư, hàng tiêu dùng tăng cao, đã có ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh và các hoạt động dịch vụ. Ở trong tỉnh, dịch bệnh ở người và gia súc diễn biến phức tạp; hiện tượng mưa to lốc xoáy và tình trạng ngập cục bộ xảy ra ở một số nơi cũng làm thiệt hại và gây khó khăn nhất định cho đời sống của nhân dân trong vùng; tình trạng khiếu kiện đông người tại khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời phát sinh … mất nhiều thời gian, công sức tập trung chỉ đạo giải quyết của các cấp, các ngành có liên quan.

Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu khai mạc

Trong bối cảnh đó, nhờ có các chủ trương, giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, với những chính sách, biện pháp phù hợp của Chính phủ; sự tập trung lãnh đạo của cấp uỷ, sự giám sát có hiệu quả của HĐND; sự năng động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành của UBND; cùng với sự nỗ lực của các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của địa phương đạt được mức tăng trưởng khá cao.

Trong số 23 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND Tỉnh giao, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 14% so với năm 2010; sản xuất công nghiệp và thương mại – dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định; kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách đạt mức khá và cao hơn so với cùng kỳ năm trước; các lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục được quan tâm và có những bước chuyển tích cực; chính sách an sinh xã hội được chú trọng, nhất là đối với đối tượng hộ nghèo và người có công; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, những kết quả đạt được có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo đà cho việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế. Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng chưa thật vững chắc, còn 03 chỉ tiêu chưa đạt theo nghị quyết HĐND đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu giảm tỷ trọng nông nghiệp trong GDP; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ do chưa huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư; một số dự án đầu tư trọng điểm tiếp tục kéo dài, triển khai chậm tiến độ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đầu tư, xây dựng, tài nguyên – môi trường… vẫn chưa có những chuyển biến đáng kể, còn nhiều vấn đề, vụ việc chậm giải quyết dứt điểm, gây dư luận bức xúc trong nhân dân... Lĩnh vực văn hoá – xã hội vẫn đang tồn tại một số hạn chế, bất cập, như tình trạng học sinh bỏ học ở các bậc học vẫn còn ở mức cao; việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục là mối quan tâm lo ngại của nhiều người dân; việc triển khai một số chủ trương, chính sách về phát triển nguồn nhân lực còn chậm, kết quả đạt được còn thấp; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội nổi lên một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm giải quyết, một số loại tội phạm hình sự và tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng; công tác cải cách hành chính vẫn chưa có những chuyển biến thật sự tích cực, kỷ luật hành chính chưa nghiêm, năng lực thực thi nhiệm vụ  và trách nhiệm công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu.... Đặc biệt, do giá cả tăng cao nên đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là những người có thu nhập thấp, ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Những vấn đề trên đã và đang đặt ra cho chúng ta những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới và cần phải có nhiều giải pháp thật cụ thể, nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và giai đoạn 5 năm 2010-2015 theo như Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra.

Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu!

Đây là kỳ họp cuối năm theo luật định. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận và quyết định những vấn đề trọng tâm sau:

Một là, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh năm 2011 và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012.

Hai là, thông qua một số báo cáo, tờ trình, đề án của UBND Tỉnh về một số chế độ, chính sách, mức thu phí, lệ phí… thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Tỉnh.

Ba là, thông qua chương trình giám sát và chương trình xây dựng nghị quyết 2012 của HĐND Tỉnh.

Bốn là, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiến hành chất vấn trực tiếp thủ trưởng một số sở ngành thuộc UBND tỉnh về những nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh quan tâm.

Năm là, xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh; xem xét việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác như dự kiến chương trình kỳ họp đã được thông qua.

Với những nội dung quan trọng của kỳ họp này, cùng với tinh thần trách nhiệm, sự năng động trong nhiệm kỳ mới, tôi tin tưởng sâu sắc rằng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp”.

BTNO

(*) Tựa bài do BTNO đặt