Thạnh An được công nhận danh hiệu ấp văn hoá

Cập nhật ngày: 05/03/2014 - 05:53

Đây là ấp cuối cùng của xã Tân Hiệp và là khu dân cư thứ 69/76 ấp/khu phố trên địa bàn huyện Tân Châu được công nhận danh hiệu ấp - khu phố văn hóa.

Trao quyết định công nhận ấp văn hóa ấp Thạnh An cho Ban quản lý ấp.

Khu dân cư ấp Thạnh An được tách ra từ ấp Thạnh Phú xã Tân Hiệp vào tháng 7.2012. Ấp có tổng diện tích 475 ha với 328 hộ và 1.267 nhân khẩu. Trong năm 2013, Chi bộ, Ban vận động và các đoàn thể trong ấp đã tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong ấp các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhân dân trong ấp được tập huấn kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi và đã tích cực hỗ trợ nhau phát triển kinh tế nên cuộc sống ngày càng được cải thiện. Hiện nay ấp không còn hộ đói, hộ nghèo còn 19 hộ, 90% số hộ có phương tiện nghe nhìn.

Nhìn chung, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (TDĐKXDĐSVH) được các tầng lớp nhân dân trong ấp tích cực hưởng ứng. Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2013 chiếm tỷ lệ 93,45%.

Thay mặt cho Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện, ông Nguyễn Văn Có – Phó Chủ tịch UB.MTTQVN huyện phát biểu nhấn mạnh, đạt được danh hiệu ấp văn hoá là cả một quá trình phấn đấu nhưng để giữ vững danh hiệu này lại càng khó hơn. Do đó, Chi bộ, Ban vận động ấp Thạnh An cần tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động ở khu dân cư, cùng nhau xây dựng ấp Thạnh An ngày càng phát triển về mọi mặt.

Ngọc Mến - Công Điều