Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án 'Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020'

Cập nhật ngày: 25/06/2010 - 05:38

Ngày 25.6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27.11.2009 phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân được giao nhiệm vụ làm Trưởng Ban. Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ban Chỉ đạo còn có 2 Phó Trưởng ban khác và 6 ủy viên.

Ban Chỉ đạo có Tổ công tác giúp việc do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh Xã hội quyết định thành lập.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch và các hoạt động của Đề án này,...

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trước đó, ngày 27.11.2009, Thủ tướng đã ký Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Mục tiêu cơ bản của Đề án là bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách nhà nước dự kiến là 25.980 tỷ đồng, gồm kinh phí dạy nghề lao động nông thôn: 24.694 tỷ đồng; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã: 1.286 tỷ đồng.

(theo Chinhphu)


Liên kết hữu ích