BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành lập Ban chỉ đạo 'Không còn nạn đói'

Cập nhật ngày: 15/05/2016 - 10:04
Đồng bào Thái ở xã Hạnh Dịch, Quế Phong nhận gạo cứu đói của Chính phủ - Ảnh: Hồ Phương.
Tây Ninh tiếp nhận gạo của Chính phủ hỗ trợ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình hành động này.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động toàn xã hội, cả hệ thống chính trị vào thực hiện Chương trình hành động Quốc gia. Đồng thời đề xuất với Thủ tướng giải pháp huy động nguồn lực để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu của chương trình.

Sáng kiến "Không còn nạn đói" được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra vào năm 2012, kêu gọi tất cả các nước bảo đảm mọi người đều có đủ lương thực, không còn trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng, không còn tổn thất, lãng phí lương thực. Việt Nam đã chính thức khởi động chương trình này từ tháng 1 năm ngoái.

Nguồn Đại đoàn kết