Thành lập Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen

Cập nhật ngày: 14/07/2016 - 06:11

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen- Ảnh minh hoạ

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, có chức năng giúp UBND tỉnh bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát triển Khu Di tích lịch sử Văn hóa và danh thắng Núi Bà Đen; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, bảo tồn tính đa dạng sinh học của khu rừng lịch sử văn hóa và danh thắng Núi Bà Đen theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh.

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen Tây Ninh rộng 30km2, nằm trên địa bàn các phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh, xã Thạnh Tân (thành phố Tây Ninh) và xã Phan (huyện Dương Minh Châu). Khu vực quy hoạch nằm trong các tuyến tỉnh lộ 784, 785, đường Bời Lời và đường Suối Đá Khedol.

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen được thành lập theo quy định của Luật Du lịch để thống nhất quản lý mọi hoạt động đầu tư, phát triển, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, thắng cảnh Núi Bà Đen, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng.

H.T