BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành lập Ban Tiếp công dân huyện Tân Châu

Cập nhật ngày: 04/12/2014 - 12:00

Chủ tịch UBND huyện Tân Châu Võ Đức Trong trao quyết định thành lập Ban Tiếp công dân huyện.

Ban Tiếp công dân huyện có trách nhiệm tham mưu giúp Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lắng nghe, ghi nhận những nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trong phạm vi toàn huyện. Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch UBND huyện Võ Đức Trong đề nghị Ban Tiếp công dân Tân Châu xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trên cơ sở Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện Luật Tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân của UBND huyện nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân được gặp cơ quan nhà nước để kiến nghị, đề xuất giải quyết các quyền lợi chính đáng, bức thiết, đảm bảo quyền công dân của mình.

Đồng thời yêu cầu các cán bộ đảm trách việc tiếp công dân phải đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao văn hóa ứng xử để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ngọc Mến – Công Điều