BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành lập lại Hội Cựu TNXP thành phố Tây Ninh

Cập nhật ngày: 18/01/2014 - 06:02

Ra mắt Ban chấp hành Hội Cựu TNXP thành phố Tây Ninh.

Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban vận động thành lập hội; dự thảo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019. Thông qua dự thảo Điều lệ Hội Cựu TNXP thành phố Tây Ninh, trong đó nêu rõ: hội là tổ chức xã hội đặc thù, tập hợp lực lượng TNXP trên địa bàn qua các thời kỳ; hội hoạt động trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, hiệp thương, đồng thuận, tự quản nhằm tập hợp, đoàn kết cựu TNXP, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng trong thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước.

Hiện trên địa bàn thành phố Tây Ninh có 149 cựu TNXP. Đến nay, đã thành lập được 5 tổ chức hội cơ sở, đó là Hội Cựu TNXP Phường I, phường II, phường III, phường IV và phường Hiệp Ninh.

Những năm qua, Ban vận động Hội đã thăm viếng, giúp đỡ cựu TNXP ốm đau, bệnh tật; tặng 6 sổ tiết kiệm cho hội viên, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng; tặng 60 phần quà nhân các ngày lễ, tết, sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa đồng đội với tổng số tiền 124 triệu đồng...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu TNXP thành phố Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 11 đồng chí. Bà Võ Mai Hồng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Dịp này, Hội Cựu TNXP thành phố Tây Ninh đã được Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2013.

Phương Ngân