Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Thành phố: Công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ theo quy định 

Cập nhật ngày: 01/04/2021 - 11:55

BTNO - Ngày 29.3, ông Phạm Trung Chánh- Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố chủ trì phiên họp thứ tư Ủy ban bầu cử Thành phố Tây Ninh.

Toàn cảnh phiên họp.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Thành phố đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

Ủy ban Bầu cử Thành phố ban hành Quyết định thành lập 8 Ban Bầu cử tương ứng 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Thành phố; các phường, xã thành lập 65 Ban Bầu cử đại biểu HĐND phường, xã tương ứng với 65 đơn vị bầu cử.

Tính đến ngày 26.3, tổng số cử tri Thành phố được rà soát là 111. 845 người, với 80 khu vực bỏ phiếu.

Qua kết quả hiệp thương lần 2, có 62 ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố, 441 ứng cử viên đại biểu HĐND phường, xã.

Hội nghị thông qua dự thảo hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc lập danh sách cử tri và thẻ cử tri; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 của Ủy ban Bầu cử Thành phố.

Tấn Đạt