BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố: Góp ý kiến về giải pháp, nhiệm vụ chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015

Cập nhật ngày: 30/01/2015 - 06:04
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2011-2015), cũng là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, UBND Thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhiệm vụ chủ yếu.

Với mục tiêu tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, UBND Thành phố Tây Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn tăng cường huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá, con người, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến xoay quanh dự thảo Quyết định ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Hữu Hậu- Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: tập trung thu ngân sách, chi ngân sách đúng, kịp thời, điều hành linh hoạt; mời gọi đầu tư; tiếp tục thực hiện năm trật tự văn minh đô thị; triển khai mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; làm tốt chính sách xã hội, giáo dục, y tế; công tác tuyển quân, trật tự an toàn giao thông, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo…

Phương Ngân