BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: 9 tháng đầu năm giá trị sản xuất tăng 15,98%

Cập nhật ngày: 16/09/2014 - 08:44

Trong 9 tháng qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội của Thành phố phát triển ổn định, đa số các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Hữu Hậu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vinh

Giá trị sản xuất ước thực hiện 8.034 tỷ đồng, đạt 75,97% kế hoạch và tăng 15,98% so với cùng kỳ. Trong đó ngành công nghiệp – xây dựng cơ bản đạt giá trị sản xuất cao nhất với 76,40%, tăng 25,24% so cùng kỳ; đầu tư xây dựng cơ bản ước thực hiện đạt 75,79% kế hoạch, các công trình cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch đề ra; tổng thu ngân sách ước thực hiện 186,697 tỷ đồng, đạt 67,06% dự toán tỉnh giao và 64,42% dự toán Thành phố, tăng 3,98% so với kế hoạch. Trong đó thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thu khác ngoài quốc doanh và thuế tài nguyên đạt trên 100%.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội cũng đạt một số kết quả khả quan: đã giải quyết việc làm cho gần 1.800 lao động, đạt 73,08% kế hoạch; thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, trẻ em, người nghèo và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Năm học 2013 – 2014, ngành giáo dục Thành phố đạt lá cờ đầu trong phong trào thi đua của tỉnh; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và huy động trẻ 5 tuổi, 6 tuổi trên địa bàn ra lớp năm học 2014 - 2015 đạt 100%.

Thành phố cũng đang tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện 5 tiêu chí còn lại của xã Bình Minh để xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, nhìn chung các loại tội phạm đều giảm, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 2 người chết so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND phường, xã đã thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014 và trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Hữu Hậu chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể Thành phố và phường, xã từ nay đến cuối năm 2014 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh theo kế hoạch cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đề ra. Trong đó tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, xây dựng văn minh đô thị. Đồng thời thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, việc quản lý và sử dụng đất công cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác để hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.

Huy Hoàng