BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh bầu đủ 33 đại biểu HĐND Thành phố

Cập nhật ngày: 27/05/2016 - 05:46

Cử tri thành phố tham gia bầu cử tại phường IV- Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Hồng Quang- Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố chủ trì cuộc họp.

Theo biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, toàn Thành phố có gần 112.000 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,65%. Trong số 8 đơn vị bầu cử, có đơn vị bầu cử số 5 tại phường Hiệp Ninh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%.

Cuộc bầu cử trên địa bàn Thành phố được diễn ra đúng luật, dân chủ, bình đẳng. Cử tri hăng hái thực hiện quyền công dân của mình. Qua bầu cử, cử tri Thành phố đã bầu đủ 33 đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó có 9 đại biểu nữ.

Sau khi có kết quả bầu cử, Ủy ban bầu cử Thành phố đang khẩn trương thực hiện các phần việc tiếp theo để công bố kết quả bầu cử, xác nhận tư cách của người trúng cử và chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của HĐND Thành phố khóa mới.

Xuân Vũ