Thời Sự - Chính trị   Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026

Thành phố Tây Ninh có 8 đơn vị bầu cử 

Cập nhật ngày: 06/03/2021 - 23:07

BTNO - Thành phố dự kiến giới thiệu người ứng cử đại bểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là 64 người; giới thiệu chính thức sau hội nghị hiệp thương lần 3 là 53 người để bầu 32 đại biểu.

Các đại biểu Thành phố dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử.

Về cơ cấu nữ 29 đại biểu (45,31%); trẻ dưới 40 tuổi là 16 đại biểu (25%), tái cử 21 đại biểu (63,63%).

Cấp phường, xã thống nhất số lượng dự kiến giới thiệu người ứng cử là 467 người để bầu 232 đại biểu HĐND phường, xã. Trong đó tái cử 137 đại biểu (52,29%).

Thành phố và phường, xã đã hoàn thành tổ chức hội nghị phân bổ người ra ứng cử đại biểu HĐND và hướng dẫn quy trình thực hiện giới thiệu người ra ứng cử. Ủy ban bầu cử Thành phố ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Thành phố có 8 đơn vị bầu cử. Ở cấp phường, xã có 65 đơn vị bầu cử.

Nhật Quang