BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Thành phố Tây Ninh đã bầu đủ 33 đại biểu

Cập nhật ngày: 12/06/2016 - 04:31

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời của Thành ủy, UBND Thành phố và Ủy ban bầu cử Thành phố nên công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn Thành phố diễn ra thuận lợi, đạt kết quả tốt.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân về cuộc bầu cử, qua đó người dân đi bầu với tỷ lệ cao (99,69%).

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Tây Ninh khen thưởng cho các tập thể.

Quá trình chuẩn bị bầu cử đảm bảo về thời gian, chất lượng và đúng pháp luật. Thành phố đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử trước đúng thời gian quy định; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đảm bảo theo quy định, hướng dẫn; ấn định đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu hợp lý; phân chia khu vực bỏ phiếu phù hợp theo từng địa bàn.

Công tác hiệp thương giới thiệu, lập danh sách, chốt danh sách người ứng cử diễn ra thuận lợi, đạt yêu cầu; việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử công khai, dân chủ, thu hút được cử tri dự và phát biểu ý kiến. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri cũng như công tác giải quyết khiếu nại luôn kịp thời, đúng pháp luật.

Trong ngày bầu cử 22.5, tất cả 84 điểm bầu cử trên địa bàn thành phố Tây Ninh đều kết thúc đúng giờ quy định. Công tác kiểm đếm phiếu bầu đạt yêu cầu, đảm bảo khách quan, chính xác. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững và duy trì trước, trong và sau ngày bầu cử.

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND phường, xã cơ bản đạt số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Thành phố bầu đủ 33 đại biểu HĐND Thành phố, đạt 100% số lượng theo quy định, trong đó đại biểu có trình độ đại học trở lên chiếm hơn 90%; 10 phường, xã đã bầu 262 đại biểu, thiếu 2 đại biểu theo số lượng quy định.

Tại hội nghị, 24 tập thể và 52 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được UBND Thành phố Tây Ninh khen thưởng.

Nhật Quang