BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 

Cập nhật ngày: 28/05/2024 - 18:54

BTNO - Ngày 27.5, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư công tỉnh giao Thành phố thực hiện là 308,705 tỷ đồng, với 84 danh mục, trong đó 31 dự án chuyển tiếp và 53 dự án mới, ước giá trị giải ngân hơn 154,785 tỷ đồng, đạt 50,14%; đã cấp 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, diện tích 1,6545 ha; chuyển mục đích sử dụng đất 201 hồ sơ, diện tích 8,595 ha.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố ước thực hiện là 378,199 tỷ đồng, đạt 52,95% so dự toán tỉnh, Thành phố giao, tăng 17,99% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách Nhà nước ước thực hiện là 508,361 tỷ đồng, đạt 63,28% so dự toán giao và tăng 22,03% so cùng kỳ.

Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng tết nguyên đán; chăm lo tết cho các đối tượng hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ với tổng kinh phí hơn 3 tỷ 460 triệu đồng. Năm học 2023-2024, Thành phố đã vận động các mạnh thường quân trao 289 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học với số tiền hơn 145 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị Thành phố rà soát các chỉ tiêu bổ sung hoàn chỉnh báo cáo, đánh giá thêm những mặt được cũng như hạn chế, có kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới để các cơ quan, đơn vị thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Phương Ngân