BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Giám sát thực hiện chi hỗ trợ đối tượng tham gia phòng chống dịch Covid- 19 phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh 

Cập nhật ngày: 24/03/2023 - 18:56

BTNO - Chiều 21.3, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố giám sát việc thực hiện chi hỗ trợ đối tượng tham gia phòng chống dịch Covid- 19 theo Nghị quyết 52 trên địa bàn phường Ninh Sơn và phường Ninh Thạnh, Thành phố.

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Vĩnh Hưng- Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố làm trưởng đoàn. Cùng đi có bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai- Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh- Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Đoàn giám sát làm việc tại phường Ninh Sơn

Đoàn giám sát làm việc tại phường Ninh Sơn.

Theo báo cáo UBND phường Ninh Sơn, phường đang rà soát các đối tượng theo Nghị quyết 52, số kinh phí được phân bổ vẫn chưa thực hiện chi cho các đối tượng. Nguyên nhân trong quá trình lập danh sách chưa đúng với thực tế, có người có tên trong danh sách nhưng thực tế không tham gia và ngược lại, số ngày chấm công không đúng.

Đoàn giám sát làm việc tại phường Ninh Thạnh

Đoàn giám sát làm việc tại phường Ninh Thạnh.

Đối với phường Ninh Thạnh, phường được phân bổ hơn 1 tỷ đồng để chi hỗ trợ một lần cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua triển khai, Phường đã chi trả kịp thời cho 295 đối tượng trực tiếp và gián tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hơn 536 triệu đồng. Số còn lại phường đã nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Phương Ngân