BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh: Hệ thống Một cửa điện tử thông suốt từ Thành phố đến phường/xã

Cập nhật ngày: 26/12/2014 - 12:00

Trong đó, hệ thống Một cửa điện tử đã được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND Thành phố với việc trang bị các phương tiện, công cụ hiện đại, như máy vi tính có kết nối với hệ thống máy chủ để tích hợp dữ liệu, ứng dụng các phần mềm tác nghiệp, máy bốc số điện tử, trang bị ki-ốt thông tin phục vụ việc tra cứu thủ tục hành chính… đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Hiện tại, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND Thành phố đang thực hiện song song 2 quy trình, gồm quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực tư pháp, xây dựng và đăng ký kinh doanh; và  quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực đất đai. Nhờ đó, hồ sơ của các tổ chức, công dân luôn được giải quyết đúng hẹn, tỷ lệ trễ hẹn ở mức dưới 1%.

Người dân bốc số điện tử theo lĩnh vực giao dịch tại bộ phận một cửa thành phố Tây Ninh.

Đầu tháng 9.2014, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 10 phường, xã cũng đã được tỉnh trang bị mỗi nơi 1 máy tính phục vụ công tác triển khai phần mềm tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo mô hình một cửa, với kinh phí khoảng 130 triệu đồng. Sau hơn 2 tháng triển khai vận hành thử nghiệm và điều chỉnh, từ đầu tháng 11.2014, hệ thống Một cửa điện tử cấp xã đã được triển khai ở 10 phường, xã thuộc thành phố Tây Ninh.

Như vậy, đến nay, thành phố Tây Ninh là đơn vị đầu tiên ở tỉnh có hệ thống Một cửa điện tử hoạt động thông suốt từ Thành phố đến phường/xã, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) lần thứ X “Về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015”, đã đề ra.

Xuân Vũ