Thành phố Tây Ninh hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Cập nhật ngày: 16/04/2021 - 09:35

BTNO - Ngày 14.4, UB. MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam Thành phố đã lập danh sách và tổ chức 39 cuộc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 61 ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết danh sách 53 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công tác tổ chức đảm bảo về nội dung, trình tự, dân chủ, khách quan với 1.683/2.213 cử tri tham dự, đạt 76,05%. Qua đó có 9 lượt ý kiến của cử tri, không có ý kiến đối với người ứng cử phải xác minh. Kết quả cử tri biểu quyết thống nhất 100% đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú có 8 ứng cử viên xin rút tên khỏi danh sách ứng cử.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba biểu quyết thống nhất 100% đối với 53 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, ứng cử viên nữ 25 chiếm 47,17%; dân tộc thiếu số chiếm 1,89%; tôn giáo chiếm 3,77%, trẻ dưới 40 tuổi chiếm 28,3% và ngoài Đảng chiếm 11,32%.

Huy Hoàng